Applications for this position are currently paused

數據分析專員(經營分析與數據運用)

Lưu

Mô tả công việc

1. 熟悉零售產業,可依商業應用角度解讀數據分析結果,提供經營策略建議

2. 可活用數據分析工具,快速且精準進行數據探勘,解析經營課題

3. 透過製圖工具(e.g.Excel、Tableau) 可視化數據分析結果,收束重要洞察進行簡報撰寫

4. 外部建模廠商規劃、導入、執行與管理

Yêu cầu

1. 具備3年以上虛實零售/民生快銷品FMCG/消費性品牌(2C)/發票研究pos data/MarTech之數據分析或消費者調研經驗

2. 會使用SPSS Modeler者優先錄取(加分項:會使用SQL語法者)

3. 熟悉資料分析、統計模型,數值邏輯能力佳

4. 擅長簡報製作、具良好表達及溝通能力、個性主動積極、細心

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
3 years of experience required
610K ~ 690K TWD / year
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 全家便利商店股份有限公司.

Về chúng tôi

台灣全家便利商店成立於1988年8月,為日本伊藤忠商社企業集團、日本Family Mart株式會社、及國內著名大企業共同合資經營。2002年股票上櫃,目前台灣全家便利商店總店數4,075店佔全球第二位,僅次於日本。


Nhóm

Avatar of the user.
Human Resources
Avatar of the user.
Human Resources
Avatar of the user.
Human Resources Supervisor

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
1
39K ~ 42K TWD / month
Lưu

Full-time
Trung cấp
2
39K ~ 42K TWD / month
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 45K TWD / month
Lưu