Lưu
Công việc được cập nhật 4 ngày
Nhà tuyển dụng hoạt động 5 ngày trước

Mô tả công việc

1.工程分析管理

2.工程作業流程改善精進

3.災害統計與設備維修分析管理

4.科技研發及能源管理分析

5.專案設計與優化執行檢視

6.現場及廠商檢核

7.咖啡機維修

Yêu cầu

1.流程規劃、品質管控、異常分析、問題解決

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
No requirement for relevant working experience
40,000 ~ 42,000 TWD / month
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
480K ~ 1.1M TWD / year
Logo of 全家便利商店股份有限公司.

Về chúng tôi

台灣全家便利商店成立於1988年8月,為日本伊藤忠商社企業集團、日本Family Mart株式會社、及國內著名大企業共同合資經營。2002年股票上櫃,目前台灣全家便利商店總店數4,075店佔全球第二位,僅次於日本。


Nhóm

Avatar of the user.
Human Resources
Avatar of the user.
Human Resources
Avatar of the user.
Human Resources Supervisor
Avatar of the user.
Human Resources
Avatar of the user.
Human Resources

Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
38K ~ 47K TWD / month
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
38K ~ 47K TWD / month
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
41K ~ 51K TWD / month
Lưu