Applications for this position are currently paused
Lưu
Công việc được cập nhật 4 ngày
Nhà tuyển dụng hoạt động 1 ngày trước

Mô tả công việc

  • Minimum age of 18 years, maximum 27 years
  • Creative, responsible, communicative
  • Ready to start an internship in the near future
  • Having skills in motion graphics / Illustration is a plus
  • Proficient with Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw
  • Understand about typhography, color combination, grid system, and hierarchy design
  • Placement : Cengkareng, Jakarta Barat
View all jobs
View all jobs
Lưu
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Internship
Thực tập
1
Logo of PT. Suryamas Cipta Sentosa (Greebel).

Về chúng tôi

PT. Suryamas Cipta Sentosa is a stationery manufacture company from Indonesia based in
Jakarta. We start our business since year 2007, and PT. Suryamas Cipta Sentosa is a sister company of PT. Sumari Karya Global which is a distribution company for GREEBEL brand stationery products.

GREEBEL brand is a welknown stationery brand in Indonesia. Our distribution is all over Indonesia whole seller and retail market. And until today GREEBEL brand is the only one Indonesia local brand which can compite with other world wide stationery brand in quality, brand awearness, and service.

PT. Suryamas Cipta Sentosa’s aims are to serving people and responbility with environment.
To serving people, PT. Suryamas Cipta Sentosa always produce good quality products with
competitive price. And for responbility to environment, PT. Suryamas Cipta Sentosa always use


Nhóm

Avatar of the user.
Recruitment Assistant
Avatar of the user.
Recruitment Supervisor
Avatar of the user.
Recruitment Manager

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
1
Lưu

Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
Lưu